ล้างแอร์อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี

แนะนำสำหรับลูกค้าที่เคารพรักทุกท่าน สุขภาพของท่านสำคัญหว่าสิ่งอื่นใด อย่าให้เชื้อโรค เชื้อรา ทำให้ท่านเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทาง ฟาสแอร์ แนะนำให้ทุกท่านล้างแอร์อย่างนี้ปีกล 2-4 ครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องปรับอากาศของลูกค้าว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหน ถ้าใช้งานทุกวัน แนะนำว่าควรล้างอย่างน้อย 3-4 เดือนครั้ง ถ้าใช้น้อยก็ไม่ควรน้อยกว่า 6 เดือนครั้ง เพื่อป้องกันเชื่อโรคต่าง ๆ ที่จะทำร้ายสุขภาพของลูกค้าทุกท่านครับ